Çevre Politikası
Doğal Kaynakların Korunması
Teknik ekonomik ve ticari olanakların elverdiği ölçüde çevreye en az zarar veren teknolojileri kullanarak doğal kaynaklarımızı korumak ve ham madde kullanımını optimumda tutmak öz sorumluluğumuzdur.

Yasalara Uyum
Türk çevre mevzuatına uymayı taahhüt etmekte ve sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde Avrupa çapında geçerli olan normları sağlamayı hedeflemekteyiz. Geliştirme, planlama ve yatırım aşamalarında ürünlerin ve proseslerin çevre dostu olmasına dikkat etmekteyiz.

Çevresel Yükün Azaltılması
Havaya, suya ve toprağa verdiğimiz çevre etkilerini kontrol altında tutmak ve bu etkileri azaltmak öncelikli amacımızdır. Bu amaca bağlı olarak sürekli iyileştirme çalışmaları yapmaktayız.
Çalışanların Katılımı
Euro Color ekibi olarak çevre korumanın hepimizin sorumluluğu olduğu bilinciyle bu konudaki çalışmalara yetki ve sorumluluklarımız dahilinde aktif olarak katılmak gerektiğine inanmaktayız.
 
Kalite Politikası
Müşteri Memnuniyeti
Amacımız müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini eksiksiz karşılayarak müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamaktır.
Teknoloji ve Kalitede Önderlik
Hedefimiz; ürünlerimize, üretim ve hizmet süreçlerimize uyguladığımız yeni yöntemler ve sürekli iyileştirme ile sahip olduğumuz teknolojik önderliğimizi ve lider kalitemizi her zaman devam ettirmektedir.
Çalışanların Katılımı
Başarımızın temelini; bütün çalışma arkadaşlarımızın daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve etkin katılımı sağlamaktadır.
Süreçlerin İyileştirilmesi
Tüm Birimlerimizin sürekli ve ortak çalışmasıyla süreçlerimizi günün değişen koşul ve beklentilerine uygun bir şekilde geliştirmekteyiz.
İş Ortaklarımız İle Hedef Birliği
Müşteri ve tedarikçilerimiz ile bütünleşerek kaliteli ürün ve müşteri memnuniyetine yönelik karar üretme ve uygulama süreçlerimizin daha verimli olmasını sağlamaktayız.
 
 
 
Hızlı Menü
 
Felsefemiz
 
 
 
Yüksek müşteri memnuniyetini hedefleyen anlayış sayesinde, üretim ve hizmetlerde sıfır hata hedeflenerek enerji, malzeme ve zaman kayıpları asgari seviyede tutulmaktadır.
 
 

Genel Bilgiler
  Copyright © 2006. EURO FOTOĞRAF A.Ş.
Tüm Hakları Saklıdır.